my cat <3

Posted on at


hi cả nhà!! e là chichan !! và sở thích của e là ôm khi ngủ  
  
6 bé: mi tro(đầu to lông xấu  ),bụi đời, mai hoa ,gấu, vàng, tội đồ thiên cổ. Bị yêu các bé lắm luôn♥ , nhưng hình như nhà m k nuôi đc mều ấy . Sau này có nhà riêng kiểu gì cũng phải chăm ít nhất 1 ẻm ....About the author

160