Đàn bà

Posted on at


Đàn bà khi đã đến tuổi lập gđ mà bị thất bại trước tình yêu thường có hai loại.
Một là loại cam chịu số phận. Sẽ tìm ngay đến một người đàn ông khác yêu cô ta hơn đẻ lấy làm ck. Lại là lấy ngay túc khắc. Cô ta tự dối mình rằng lấy ng yêu mjk nhiều sẽ an toàn hơn. Cô ta sẽ có nhiều thứ để phân tán tư tưởng hơn là ngày ngày ngồi nghĩ về t.y cũ. Sự thật là nếu không có tình yêu. Thì cs gđ còn gặp nhiều vde hơn thế. Nếu k chịu đc. Có thể ngoại tình. 
Loại thứ 2 là loại k cam chịu số phận. Có hai hướng. Một là đấu tranh hết mình để gành lại ty đó. Hướng t2 là quên ngay anh ta đi và tìm cho mình 1 t.y mới đich' thực hoen. Và trọn vẹn hơn. Đúng ý mình hơn. Loại này nếu may mắn thì sẽ tìm đc trong một khoảng thời gian. Nếu k may mắn sẽ bị gọi là gái già. Khi đữ thành gái già thường trơ thành loại thứ 3. Tiến vào giai đoạn " ai ta cũng lấy "About the author

160