Đến khi nào người Việt mới biết nhường nhịn nhau khi lái xe nhỉ???

Posted on at


Đến khi nào người Việt mới biết nhường nhịn nhau khi lái xe nhỉ??? 
Làm như cấu trúc sinh học của mọi người được mặc định là không thể dừng lại hay sao ấy? Ai nói người Việt chạy xe không có luật là nói sai. Họ luôn tuân thủ một luật lệ bất biến khi lái xe, đó là: "LẤP VÀO CHỖ TRỐNG"! Thừa biết sẽ không chạy được nữa vẫn sẽ đâm xe vào cho dù lúc đó không phải một mình họ chạy ko được, mà chính cái body xe của họ cản luôn nguyên con đường và không ai chạy được. 
Có một điều rất kỳ lạ là mỗi khi kẹt xe ở đường hai chiều mà kẹt 1 bên. Tâm lý mọi người là sẽ loòng qua bên chưa kẹt mà chạy ngược chiều lại. Sao họ không nghĩ là, sẽ có 1 tốp xe đang chạy ngược về phía mình. Lúc đầu kẹt 1 bên, nhưng nhờ họ lan qua lấp kín nên kẹt luôn 2 bên và những bên lân cận. Thế là đứng nhìn nhau thôi. Haiz....
Dừng xe lại vài phút để mình cũng chạy được và mọi người đều chạy được vẫn mãi là một ước mơ với tất cả chúng ta. Chừng nào lời nguyền về ý thức khi tham gia giao thông của người Việt mới được xoá bỏ đây??? 
QUÁ BUỒN!!!

Đến khi nào người Việt mới biết nhường nhịn nhau khi lái xe nhỉ??? 
Làm như cấu trúc sinh học của mọi người được mặc định là không thể dừng lại hay sao ấy? Ai nói người Việt chạy xe không có luật là nói sai. Họ luôn tuân thủ một luật lệ bất biến khi lái xe, đó là: "LẤP VÀO CHỖ TRỐNG"! Thừa biết sẽ không chạy được nữa vẫn sẽ đâm xe vào cho dù lúc đó không phải một mình họ chạy ko được, mà chính cái body xe của họ cản luôn nguyên con đường và không ai chạy được.  
Có một điều rất kỳ lạ là mỗi khi kẹt xe ở đường hai chiều mà kẹt 1 bên. Tâm lý mọi người là sẽ loòng qua bên chưa kẹt mà chạy ngược chiều lại. Sao họ không nghĩ là, sẽ có 1 tốp xe đang chạy ngược về phía mình. Lúc đầu kẹt 1 bên, nhưng nhờ họ lan qua lấp kín nên kẹt luôn 2 bên và những bên lân cận. Thế là đứng nhìn nhau thôi. Haiz....
Dừng xe lại vài phút để mình cũng chạy được và mọi người đều chạy được vẫn mãi là một ước mơ với tất cả chúng ta. Chừng nào lời nguyền về ý thức khi tham gia giao thông của người Việt mới được xoá bỏ đây??? 
QUÁ BUỒN!!!


About the author

160