nhật kí 11/10

Posted on at


thu về với bao cảm xúc mới.những cảm xúc thật sự khó tả,đã không còn là ngày đầu chập chững bước vào cánh cổng đại học,mọi thứ đầu thay đổi.mình phải học cách tự lập ,học cách khắc phục điểm yếu của bản thân,không có ai là toàn diện nhưng mình cảm thấy nhược điểm của mình là quá lớn,quá lớn cho 1 sự phát triển của tương lai.!!!!About the author

160