nhật kí 16 tháng 10

Posted on at


1 ngày chả mấy suôn sẻ,chán lắm,lại bj như vậy,với 1 người không đáng như vậy nữa  chứ,tại sao chứ???tại sao mình lại thiệt thòi như thế chứAbout the author

160