@SwedishKarin och amerikansk marinofficer sprider afghanskt förnuft och visdom i den första ordspråksboken på dari - svenska

Posted on at


PRESSMEDDELANDE

@SwedishKarin och amerikansk marinofficer sprider afghanskt förnuft och visdom i den första ordspråksboken på dari – svenska

Uddevalla, Sverige och Tampa, USA ~  18 juli 2014 ~ En kort tid efter att ha börjat arbeta med afghanska flyktingar i Sverige förstod Karin Johansson att afghaner använder många ordspråk i sitt dagliga tal. 

Samtidigt, långt borta i Afghanistan, upptäckte den amerikanske kommendören Edward Zellem samma sak när han stred sida vid sida av afghanska soldater med dari som modersmål. 

Ett växande intresse för de afghanska ordspråken, och en slumpmässig kontakt på Twitter mellan Zellem och Karin (@afghansayings och @SwedishKarin som twitternamn) resulterade i Illustrerade afghanska ordspråk, den första tvåspråkiga ordspråksboken på dari till svenska. Boken är nu tillgänglig i Sverige på adlibris.com och bokus.com.

Zellem är en prisbelönt författare av tre tvåspråkiga böcker med afghanska ordspråk. Böckerna är illustrerade av afghanska gymnasieelever i Kabul. Överskottet av försäljningen går till att stödja afghanska läs- och skrivkunnighetsprojekt. Zellems andra bok, Afghan Proverbs Illustrated, (dari – engelska), har blivit översatt till ytterligare 15 språk av frivilliga för välgörande ändamål.   Fler översättningar är på gång.  

Karin själv var en tidig entusiast och förstod snabbt böckernas genomslagskraft oavsett språk eller kultur.  – Jag blev förälskad vid första ögonkastet av böckerna Zarbul Masalha: 151 Dari Proverbs och Afghan Proverbs Illustrated, säger hon. Inte bara för innebörden av ordspråken i sig utan också för illustrationerna. Var och en av dessa är ett konstverk i sig och de afghanska elevernas känslor lyser igenom i deras konstnärliga tolkning av ordspråken. Det var en glädje att översätta boken. 

Som krigsveteran och dariutbildad började Zellem att använda afghanska ordspråk både i arbetet och i sociala sammanhang efter att på nära håll ha studerat hur afghaner använde ordspråk i sitt dagliga tal. Han upptäckte också att många av de underliggande tankarna i ordspråken var allmänna och används i många kulturer. Det blev snabbt en personlig hobby att på fritiden skriva ner och översätta ordspråken för att få en bättre förståelse för kulturen och folket. 

Zellem arbetade på egen hand med ett afghanskt gymnasium för att illustrera böckerna som nu fått internationella hyllningar, hängivna globala följare och tre nationella bokpriser. 

Hans senaste satsning, Mataluna: 151 Afghan Pashto Proverbs, publicerades i juni i år och har redan fått högsta betyg och lovord från afghaner, pakistanier och övriga med pashto som modersmål. 

Den 15 juli i år kom besked om att Zellems första bok (Zarbul Masalha) är en av finalisterna i den amerikanska Readers´Favorite Book Awards, där vinnaren utses den 1 september. Den afghanska ordspråksboken har redan fått tre prestigefyllda amerikanska utmärkelser från Writers´Digest (2013), Military Writers Society of America (2013) och Independent Publishers (IPPY) Awards (2014). 

Karin Johansson har varit intresserad av mänskliga rättigheter, jämställdhet och migrationsfrågor från tidig ålder. Intresset för Afghanistan växte fram i de många möten hon haft i arbetet med flyktingar där många har delat med sig av sina liv, tankar om framtiden, berättelser från hemlandet och den stora längtan efter ett Afghanistan i fred.

Förra året resulterade Karins arbete med översättningen av Illustrerade afghanska ordspråk i att hon blev invald som medlem i den internationella föreningen för paremiologi (AIP-IAP). Föreningen har sitt säte i Tavira, Portugal, och är världens enda förening som ägnar sig åt paremiologi, det vill säga den vetenskapliga studien av ordspråk. 

Karins intresse för både afghanska och andra länders ordspråk återspeglar hennes genuina nyfikenhet för andra kulturer och kontakter som uppstår mellan personer oavsett kultur, språk och geografiskt avstånd. 

Mer information, medianyheter och annat material finns att hämta på www.afghansayings.com

Den svensk-dariska utgåvan av Afghan Proverbs Illustrated finns tillgänglig i svenska på adlibris.com och bokus.com.

Om Karin Johansson 

Karin Johansson är utbildad ekonom och specialiserad i marknadsföring vid Lunds universitet. Hon har sedan vidareutbildat sig inom utvärderingmetodik och ledarskap för förändring inom områdena jämställdhet och mångfald. Karins huvudsakliga inriktning är att hitta organisatoriska problem och lösningar till dessa samt att leda organisationer och individer genom förändringsprocesser. Från 2008 har hon arbetat med integration av nyanlända flyktingar från olika länder och är även rådgivare åt arbetslösa personer. Tidigare har Karin bland annat arbetat som projektledare för ett Europeiskt socialfondsprojekt och med organisationsutveckling på Länsstyrelsen. 

Om Edward Zellem 

Kommendör Edward Zellem har tjänstgjort som officer i amerikanska flottan i 27 år och för närvarande tjänstgör han på U.S. Central Command i Tampa, Florida. Han är en krigsveteran som deltagit i flera krig. Zellem är känd för sitt arbete i det afghanska presidentpalatset och för sina tre prisbelönta böcker om afghanska ordspråk som nu finns på femton språk. Böckerna är Zarbul Masalha: 151 Afghan Dari Proverbs, Afghan Proverbs Illustrated och Mataluna: 151 Afghan Pashto Proverbs. Böckerna skrevs i syfte att exemplifiera hur afghanska ordspråk visar våra gemensamma tankar om mänsklighet både i världen och i Afghanistan. Zellems böcker finns i över 70 länder genom amazon.com och andra större internationella försäljningsställen.

  

CLICK HERE FOR MEDIA RELEASE IN ENGLISH

###

 About the author

EdwardZellem

Captain Edward Zellem is the award-winning author of three bilingual English-Dari and English-Pashto books of Afghan Proverbs published in 15 languages. He is a U.S. Navy officer and trained Dari speaker, and spent a year and a half embedded on native Afghan teams in Afghanistan. This included a year inside…

Subscribe 0
160