Thơ con cóc

Posted on at


Thuở còn sung ngày dăm bận là thường.
Yêu rượu bia qua từng ly lớn nhỏ.
Ai bảo say sưa là khổ,
Tôi nói cười theo thần “men” vút lên cao.


Có những lần say xĩn té cầu  ao,
Vợ vớt được, không nói câu nào, chỉ khóc
Lũ trẻ nhà bên nhìn tôi cười lăn lóc,
Nhe răng cùn thấy “ghét” quá đi thôi.


Rồi bệnh tật liên miên,
Từ biệt rượu tôi vào bệnh viện
Anh bạn bàn bên ai ngờ cũng nằm bệnh viện
Hôm gặp tôi anh cười méo miệng
Quấn băng tròn, thương thương quá đi thôi.


Xưa tôi yêu rượu bia vì có bầu có bạn,
Sức còn sung nên chén tạc chén thù
Nay tôi chê rượu bia vì sức cùng lực kiệt,
Ấy cũng là số mạng kẻ lưu linh.About the author

van-sinh-tran

i would like to connect with all the friend around the world

Subscribe 0
160