ما به طلسم و قدرت افسون کننده ای پوقانه معتقد هستیم!

Uploaded on Monday 1 April 2013

DESCRIPTION

سال گذشته دولت ما بیتش از یک ترلیون دالر خرچ هزینه جنگ کرد. ما تمام سال را وقف توزیع هزاران هزار پوقانه برای کسانی کردیم که در حال رفتن به سر کار های شان در روز دوشنبه بودند. رنگ روشن نارنجی در تمام سرکهای بنگلور هندوستان پخش شده بود. شهروندان یوماگوچي جاپان در حال شنا در بحر سبز بودند و در ماه نوامبر سرکهای نایروبی کینیا با حبابهای که به آن نقطه های زرد مقبولی بخشیده بود مزین گردیده بود که توسط رقاصان، نوازندگان و دیگر هنرمندان به دسترس همه گذاشته شده بود.
هر شهر تغییر و مقبولی به خصوصی پیدا میکند مثل اینکه انسانها به مجسمه های متحریکه که پوقانه ای در دست و مثل هر روز دوشنبه در حال حرکت و روانه ای کار خود هستند. دفاتر و جای کار شان سیل آسا پر میشود از رنگ های که بوجود آورنده یک شهریکه از رنگهای روشن و مختلف. و آن به حد زیبا درست شده که نظیرش در گذشته دیده نشده است.
حالا ما به کمک و یاری شما همراه دوستان افغان میتوانیم ده هزار پوقانه گلابی را در شهر کابل افغانستان به دسترس شهروندان کابل بگذاریم و کابل را که یکی از پنج شهر دنیاست که با قدم های تند به سوی ترقی، پیشرفت، انکشاف و انسان دوستی میرود با این رنگ های گلابی رنگ کرده به آغوش بکشیم.
ایا شما به این یقین نیستید که ما با هم مرتبط هستیم؟
آیا شما به قدرت پوقانه طلسم و افسونش اعتقاد ندارید؟
به پشتیبانی از صبح روز شنبه که روز اول کاری هفته در افغانستان میباشد شما میتوانید در بدل فقط یک دالر یک پوقانه بخرید نه زیاد و نه کم، که این پوقانه بی ضرر که توسط شما خریداری شده در بهار آینده از طرف شما به یکی از شهروندان کابل تقدیم خواهد شد. شرکت شما به این طرح با لبخند تان که با هزاران شرکت کننده دیگر مثل یک تابلوی زیبا و گران قیمت مستند در دیوار
Webelieveinballons.com که ویب سایت این پیشکش و طرح است جاویدان خواهد ماند.
این ویب سایت که به خدمت جامعه میباشد مانند ابزار کار که توسط آن پل ارتباطی بین کارکنان، دایرکننده گان و اشتراک کننده گان و فرد فرد افغانستان در خصوص شهروندان کابل را درست میکند.
یک دالر، یک پوقانه، یک دنیا
ده هزار راه خوب برای روشن کردن صبح انسانی!
ما به این باور هستیم که هنوز هم طلسم و افسون زیبایی وجود دارد وحتی در عمق تاریک ترین نقطه زمین ما به این باور داریم که زیبایی بهترین اسلحه است و ما بالاخره به قدرت جادویی پوقانه معتقد هستیم.

DETAILS

Language: Dari

Length: 2:09

Country: Afghanistan

License:
Creative Commons License

ما به طلسم و قدرت افسون کننده ای پوقانه معتقد هستیم! by Yazmany is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License.


160