Search results for: "kwento"


Pasyal pag Sabado

Babylyn R. Ishizuka

Mahaba pa Kasi ang viaje ,hawak ko ang  celphone ko ngayon at inisip na magsulat ng blog kahit maiksi , para walang nasasayang……

by bhabylyn

read more


Back to Top