Search results for: "vit"


a story

ahasan habib habib

One day a blind was saying to a lame " lets do something". Being surprised, the lame replied that we r cripple & helpless .hearing……

by ahasan-habib-habib

read more

LỜI NÓI

Lut Vit

Ngày xưa ở 1 vùng thôn xóm kia, có 1 người thiếu phụ trẻ khá xinh đẹp. Chồng……

by lut-vit

read more

Love Challenge

van sinh tran

I am very happy. I had a girlfriend for over 2 years; we have decided to get married. Parents and friends also supported us, and my……

by van-sinh-tran

read more

Chị gái tôi

Miêu Dương

Thấy bảo hôm nay chị hẹn một người mới quen đi uống nước. Chưa đến giờ đã cuống hết lên,……

by miu-dng

read more


Back to Top